Ecom Norge AS KJØPSVILKAR̊Versjon 1.4 5. November 2020

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.premiumtek.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.premiumtek.no er bare tilgjengelig på norsk.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer, og det vil informeres om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling via web-link i din ordrebekreftelse. Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller forhåndsbetaling, eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Det leveres kun til Norge, vi leverer ikke til Svalbard. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbruker kjøpsloven, angrerett loven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).
 
Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos Premium Tek (www.premiumtek.no) gjøres utelukkende via vår nettbutikk og handlekurv funksjon. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/ antall.

Definisjon av parter

Selger er: Ecom Norge AS, Org.nr. 922 348 154. Adresse: Dalavegen 1, 6856, Sogndal. Selger benevnes som jeg, min eller Premiumtek
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

• Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert online i Premiumtek’s nettbutikk administrasjon. Premiumtek er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket.

• Opplysninger gitt i nettbutikken

Premiumtek forsøker å gi gode beskrivelser av produkter på måten de er laget. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at detaljerte produktbeskrivelser kan avvike, for eksempel hva slags innhold produkter er laget av.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde vil kunne velge et annet produkt. Det forbeholdes også kansellere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikk løsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kansellere din bestilling og kreve full beløp tilbake betalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som betalings metode.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom Walley eller Vipps. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 299 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke Premiumtek’s utlegg.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Premiumtek har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Det må påregnes en forsendelsestid på 1-3 dager, i tillegg til Postens leveringstid.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler i beholdere, bokser eller flasker.

Reklamasjon - Forbruker-kjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Alle produkter sendes i god tro om at det er uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil på berope seg mangelen (reklamasjon).  “feil” eller “mangler” regnes som kun klare og tydelige rifter, løse deler, brekte/knekte komponenter eller liknende åpenbare feil påfunksjoner. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Premiumtek muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

• Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
• Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
• Be om et tilsvarende produkt til samme pris

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Premiumtek, dekker ikke Premiumtek kostnader for dette.

Kjøpet ditt er dekket av forbrukerkjøpsloven og betyr at du enten kan få en defekt vare reparert, byttet ut, refundert eller redusert pris avhengig av den faktiske situasjonen. Det kreves at klagen er berettiget og at feilen ikke har oppstått på grunn av feil bruk av produktet.

Hvis et produkt avviker fra det som var avtalt mellom deg og Premiumtek.no eller på annen måte ikke samsvarer med beskrivelsen av produktet som Teknikkdeler har levert, kan produktet returneres. Reklamasjonsretten omfatter ikke feil som skyldes normal slitasje. Du har rett til å klage på et produkt innen 2 år fra den dagen du mottok produktet. Du må klage på produktet innen en "rimelig tid" etter at du har oppdaget feilen. Vi anbefaler at du slutter å bruke produktet mens vi behandler klagen din. Premiumtek forbeholder seg retten til å reparere varen, om dette ikke går får kunden erstatningsvare eller om varen/eventuell erstatningsvare ikke finns gjennomføres tilbakekjøp. Ved reklamasjon, kontakt kundeservice før du sender varen, og vi vil sende deg fraktseddel for gratis returforsendelse. Premiumtek har ingen mulighet til å erstatte kostnadene for returfrakt etterpå.Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøploven.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Premiumtek’s nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 60 dager etter at du mottar leveransen gir Premiumtek melding om dette (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til Premiumtek innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg. Mer informasjon om bytteregler finner du under ‘Bytter og returer’ på hjemmesiden. Produktet sendes tilbake til Premiumtek i originalemballasje, sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angreprettskjemaet.

Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Premiumtek’s nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Premiumtek er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/ returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Premiumtek utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer. Premiumtek selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Salgspant

Premiumtek har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Premiumtek har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser påråvarer. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader eller små-ordre gebyr hos Premiumtek, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner. Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet. Alle leveringstider som blir oppgitt måanses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikk systemet. Medgått tid til pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til åavvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Premiumtek sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Premiumtek ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil måimidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Premiumtek, er ansvarlig for betaling av de ytelser Premiumtek eller Premiumtek’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Premiumtek sin side.

Ekstraordinære forhold

Premiumtek er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Premiumtek godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Premiumtek’s kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Premiumtek forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force Majeur

Er Premiumtek forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den såsom brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet påtransportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Premiumtek fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lov valg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sogn tingrett som verneting.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Premiumtek’s eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes påa nnen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Premiumtek.

Her følger PERSONVERN, som grunnlag.

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Ecom Norge AS’ nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen er nødvendig for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med din bestilling.

Premiumtek er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti/ returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Premiumtek utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vår partner for kredittkort håndtering Walley

Her følger RETURVILKAR̊som grunnlag.

Alle produkter sendt fra Premiumtek sendes i god tro om at de er uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter mottakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). I forhold til at Premiumtek’s produkter regnes “feil” eller “mangler” som løse deler, brekte/knekte komponenter eller liknende åpenbare feil på produktet. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Premiumtek muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”. Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én av følgende mangelbeføyelser.


-Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
-Be om forsendelse av tilsvarende produkt. Med forbehold om at produktet er tilgjengelig.
-Be om et tilsvarende produkt til samme pris

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Premiumtek, dekker ikke Premiumtek erstatning eller kostnader for dette.

Collector Checkout I samarbeid med Collector Bank AB tilbyr vi betaling med Collector Checkout. Collector Checkout samler alle de viktigste betalingsmåtene i en og samme løsning. Velg mellom direktebetaling med kort, faktura eller delbetaling (betalingsalternativene kan variere over tid). Du bestemmer selv hvilken betalingsmåte du ønsker å benytte i kassen, før du bekrefter kjøpet. Kort- og bankbetalingen skjer smidig uten at du behøver å forlate siden. Faktura eller delbetaling innebærer at du får varene hjem til deg før du betaler. Du kan deretter velge om du vil betale hele beløpet med en gang, eller om du ønsker å dele det opp i mindre deler. Forfallsdatoen kan variere, og angis på faktura eller delbetalingsanvisningen som sendes til deg. Leveringsmåten samt eventuelle avgifter vises i kassen før du bekrefter kjøpet. For at du skal kunne velge faktura eller delbetaling må du oppgi adressen din (den som er registrert i folkeregisteret) som leveringsadresse, og du må ha fylt 18 år når du bestiller. En mindre kredittvurdering vil bli utført, og dette innebærer at dine kredittopplysninger blir innhentet. Ved forsinkelser eller manglende betaling blir det bli lagt til en forsinkelsesavgift samt forsinkelsesrenter. På minside.collector.no kan du se en oversikt over alle ubetalte faktura fra Collector Bank.

For å se fullstendige vilkår for Collector Checkout se lenke nedenfor:

Alminnelige vilkår faktura og kontokreditt
Logg inn