Ecom Norge AS KJØPSVILKÅR

Versjon 1.2
01. Mars 2019

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.premiumtek.no til
forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det
samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.premiumtek.no er
bare tilgjengelig på norsk.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer, og det vil informeres om hvilken versjon av
salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling via web-link i din ordrebekreftelse. Er du under 18 år kan du
bare handle på oppkrav eller forhåndsbetaling, eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for
eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg

Det leveres kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbruker kjøpsloven, angrerett loven, markedsføringsloven,
personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer
informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding
til mobiltelefon (SMS).

Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos Premium Tek (www.premiumtek.no) gjøres utelukkende via vår nettbutikk og
handlekurv funksjon. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli
overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med
din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte,
betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/
antall.

Definisjon av parter

Selger er: Ecom Norge AS, Org.nr. 922 348 154. Adresse. [email protected]. Selger benevnes
som jeg, min eller Premiumtek
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din
eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

• Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert online i Premiumtek’s nettbutikk administrasjon.
Premiumtek er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via
nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om
angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom
ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med
bestillingen du ønsket.

• Opplysninger gitt i nettbutikken

Premiumtek forsøker å gi gode beskrivelser av produkter på måten de er laget. Det tas imidlertid forbehold
om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til
informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at
detaljerte produktbeskrivelser kan avvike, for eksempel hva slags innhold produkter er laget av.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er
utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde vil kunne velge et annet
produkt. Det forbeholdes også kanslere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikk
løsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kanslere din bestilling og kreve full
beløp tilbake betalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som
betalings metode.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom klarna, vipps eller ved betaling gjennom PayPal.
Du kan betale med kredittkort via paypal.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som
forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur /
retur av gjeldene ordre, for å dekke Premiumtek’s utlegg.

Ved betaling via PayPal vil beløpet bli trukket umiddelbart, og din bestilling sendes forløpende.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er
angitt på ordrebekreftelsen. Premiumtek har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du
har fått produktene i din besittelse.

Det må påregnes en forsendelsestid på 1-3 dager, i tillegg til Postens leveringstid.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i
samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers
har feil eller mangler i beholdere, bokser eller flasker.

Reklamasjon – Forbruker-kjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

 

Alle produkter sendt fra Premiumtek er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må
forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde
oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). I forhold til
at Premiumtek’s produkter er håndlaget, og med de naturlige komponenter og “ingredienser” som er brukt,
regnes “feil” eller “mangler” som kun klare og tydelige rifter, løse deler, brekte/knekte komponenter eller
liknende åpenbare feil på funksjoner.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Premiumtek muntlig eller skriftlig. Av
bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av
parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan
forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

• Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
• Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
• Be om et tilsvarende produkt til samme pris

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med
Premijmtek, dekker ikke Premiumtek kostnader for dette

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøploven.

Angrerett

Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Premiumtek’s nettbutikk.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Premiumtek melding
om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand
som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til Premiumtek innen rimelig tid. Eventuell
returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Premiumtek er forpliktet til å
betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter,
oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten
dager etter at produktet er mottatt fra deg.

Produktet sendes tilbake til Premiumtek i originalemballasje, sammen med angrerett-skjema. Nærmere
opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angreprettskjemaet.

Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Premiumtek’s nettbutikk vil det måtte
lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn,
adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du
velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Premiumtek er dessuten pålagt å
oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/
returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Premiumtek utover det som er nødvendig for å sikre effektiv
håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er
mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent
cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens
cash-filer.

Premiumtek selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke
slik informasjon med tredjepart.

Salgspant

Premiumtek har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er
betalt i sin helhet. Premiumtek har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen
med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og
det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser på råvarer.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik
som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader eller små-ordre gebyr hos Premiumtek, og du får full oversikt over alle
kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner. Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil
alltid være gjeldende pris for produktet.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når
bestillingen er mottatt i nettbutikk systemet. Medgått tid til pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg
før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters
tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere
varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Premiumtek sin side, i annonser
o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Premiumtek ensidig endre,
slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må
imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Premiumtek, er ansvarlig for betaling av de ytelser Premiumtek eller
Premiumtek’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres
bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes
bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Premiumtek sin side.

Ekstraordinære forhold

Premiumtek er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel
ikke hvis Premiumtek godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Premiumtek’s kontroll, og som ikke med
rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av
2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Premiumtek forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i
lovgivningen.

Force Majeur

Er Premiumtek forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig
tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den
så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon,
beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra
underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er
Premiumtek fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares
tilhørende kjøpesum.

Tvister og lov valg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av
følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Arendal tingrett som verneting.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Premiumtek’s eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-,
markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn,
informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og
annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på
annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig
forhåndssamtykke fra Premiumtek.

Her følger PERSONVERN, som grunnlag.
(Må leses over og kontrolleres)

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Ecom Norge AS’ nettbutikk vil det måtte
lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn,
adresse og e-postadresse. Denne informasjonen er nødvendig for å levere varene til deg via transportøren
du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med din bestilling. Premiumtek er dessuten pålagt å
oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti/
returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Premiumtek utover det som er nødvendig for å sikre effektiv
håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vår partner for
kredittkort håndtering PayPal

Får du ingen valg i nettbutikken annet en kortbetaling med PayPal, gjelder PayPal’s avtaler og prosedyrer da
du blir videre sendt til PayPal’s websider for betaling.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er
mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent
cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens
cash-filer.

Ved gjennomføring av kjøp i Premiumtek’s nettbutikk, blir kunden automatisk lagt til vår nyhetsmail liste.
Dette kan være tips og tilbud om nye unike produkter. Nyhetsmail kan velges bort før betalingen foretas om
ønskelig.

Premiumtek selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke
slik informasjon med tredjepart. Premiumtek’s betalingssystem gjøres gjennom Klarna og Vipps. PayPal
betaling kjører sitt eget system.

Her følger RETURVILKÅR, som grunnlag.
(Må leses over og kontrolleres)

Alle produkter sendt fra Premiumtek er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må
forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter mottakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde
oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). I forhold til
at Premiumtek’s produkter regnes “feil” eller “mangler” som løse deler, brekte/knekte komponenter eller
liknende åpenbare feil på produktet.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Premiumtek muntlig eller skriftlig. Av
bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av
parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan
forbrukeren gjøre gjeldende én av følgende mangelbeføyelser.

-Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
-Be om forsendelse av tilsvarende produkt. Med forbehold om at produktet er tilgjengelig.
-Be om et tilsvarende produkt til samme pris

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med
Premiumtek, dekker ikke Premiumtek erstatning eller kostnader for dette.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.